KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Se ›Dorothea av Schleswig-Holstein

Zacke, Alvar, 1904–1977, författare och journalist, född i Uppsala. Z växte upp i Söderåkra och blev student i Kalmar 1922. Z arbetade i ›Kalmar Flyghamn på 1920-talet, och med utgångspunkt från den miljön skrev han ungdomsböckerna om Olle Bass som började i Kalmar Lufthamn som flygmekaniker och senare blev pilot. Den första berättelsen publicerades i Pojkarnas Flygbok 1935, ytterligare en följde i samma serie året efter. Dessa böcker har senare utkommit med egna titlar, Olle Brass och flyget resp. Olle Brass, guldflygaren. Z skrev ett stort antal böcker, ofta med flyginriktning, och verkade även som översättare, bl.a. av flera Bigglesböcker. Han har dessutom gjort några långfilmer, bl.a. med Hasse Ekman. Z ligger begravd i Söderåkra.
BB

zeppelinare var luftskepp konstruerade av greven Ferdinand von Zeppelin. Efter första världskriget sattes nybyggda luftskepp in på reguljära flyglinjer. Det i Sverige bildade bolaget Svensk Lufttrafik AB fick kontakt med det tyska bolaget DELAG, världens första flygbolag som använde sig av zeppelinare i linjetrafik. Luftskeppet Bodensee, det första som byggdes efter första världskriget, stod färdigt i slutat av augusti 1919 och sattes in på en provflygning mellan Berlin och Stockholm den 8 oktober samma år. Flygningen var den första internationella zeppelinflygningen efter första världskriget. Skeppet, med bl.a. Axel Wenner-Gren som passagerare, lämnade Berlin kl 5 på morgonen och passerade Kalmar kl 9.45. Överfarten var annonserad och tusentals människor samlades för att se det mäktiga luftskeppet Bodensee som tog ett extra varv över staden på låg höjd varefter det fortsatte mot Stockholm dit man anlände ca 12.30. Efter mellanlandning på Ladugårdsgärdet återvände Bodensee med bl.a. Döderhultarn, Axel Petersson, mot Berlin kl 14 i hårt väder och på återfärden passerade luftskeppet åter över Kalmar på låg höjd och anlände kl 22.45 till Berlin. De båda överflygningarna på samma dag blev en stor händelse i Kalmar. Tre unika flygfoton över Kvarnholmen finns från denna resa. Det blev aldrig några ordinarie flygningar med luftskepp mellan Berlin och Stockholm, eftersom de allierade segermakterna efter första världskriget satte stopp för detta. De tog de tyska luftskeppen i beslag som krigsersättning. Bodensee överlämnades 1921 till Italien och bytte då namn till Esperia men skrotades 1928.
BB
Zetterqvist, Elise, se Johan August ›Lundell.