KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

X 2000 är SJ:s snabbtåg på fjärrtågslinjer och det byggdes av ›Kalmar Verkstad AB och ABB under åren 1989-1998. Tåget är uppkallat efter drivenheten, dvs vagnen med motorn, vilken egentligen heter X2, men SJ använder sig av X 2000 som ett eget varumärke. Premiärresan gjordes i september 1990 mellan Stockholm och Göteborg. Ett tågsätt består av drivenheten X2 och två till fem mellanvagnar varav en bistrovagn samt en sittvagn med förarhytt. Ursprungligen bestod X 2000-tågen av sex sammankopplade delar: en manövervagn, tre mellanvagnar, en restaurangvagn och en drivenhet. Senare levererades även fyra- och femvagnars tåg. Förarhytt finns i båda ändarna. Motoreffekten är 3 260 kW (4 430 hkr), drivs med elektricitet och högsta tillåtna hastigheten är 200 km/h. Ett femvagnars tågsätt kostade cirka 130 mkr. Tåget konstruerades och byggdes till största delen i Kalmar men den elektriska utrustningen monterades i Västerås. Det byggdes med en för Sverige ny teknik där vagnskorgarna var byggda i korrugerat rostfritt stål. För att klara de relativt kurviga svenska järnvägarna har alla vagnskorgarna utom drivenheten försetts med hydraulik som gör att vagnarna vid farter över 70 km/h lutar inåt i kurvorna. Korglutningen är i första hand avsedd att öka komforten; utan den skulle sidokrafterna bli för stora under färd. Normalt körs X 2000 med sex vagnar och tar då 311 passagerare. Vid ett hastighetsprov som gjordes den 21 juli 1993 mellan Varberg och Falkenberg uppnåddes hastigheten 276 km/h. Tågsättet bestod då av tre mellanvagnar och dubbla drivenheter vilket annars inte används.
Under 1990-talet visade flera järnvägsbolag intresse för det svenska snabbtåget och tågsätt lånades ut för utvärdering, bland annat till USA, Tyskland, Norge och Kina. X 2000 provades även i Australien. Trots dess speciella koncept blev exportframgångarna försvinnande små; ett enda tåg såldes till Kina. Norska NSB köpte sina lutande tåg av dåvarande Adtranz, sedermera Bombardier. Vagnskorgarna till tågen byggdes av Kalmar Verkstad AB. Slutmontage skedde i Adtranz anläggning i Strömmen utanför Oslo.
En enklare variant fanns som populärt kallades X 200, ibland X 2, och den var närmast identisk med X 2000. Skillnaden var att tågsättet bestod av en drivenhet, två eller tre mellanvagnar och en manövervagn, alltså tre eller fyra vagnar för passagerare mot normalt sex för X 2000. Det fanns heller inte någon bistrovagn. Utvändigt kännetecken var den röda linjen som löpte utmed tågsidan under fönsterraden till skillnad mot en blå rand på X 2000 och inredningen var något enklare. Även X 200 byggdes på Kalmar Verkstad. Den trafikerade bl.a. ›Kust till kust-banan. År 2000 ökade behovet av X 2000-tåg och samtliga X 200-tåg byggdes om till X 2000.
BB

x2.jpg  

X200 på Kalmar Central, foto Christer Carlquist