KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Winell, Anna, 1867-1963, fotograf, född i Grebo i Östergötland. A övertog 1903 Herman ›Sandbergs ateljé på Södra Långgatan 26. Systern Alva, 1879-1972, kom till Kalmar 1910 och de drev sedan firman tillsammans. Produktionen var omfattande och ett stort antal fotografier finns bevarade, såväl porträtt som Kalmarexteriörer och de fotograferade även glas för Orrefors glasbruks priskurant. Företaget upphörde 1933 och ateljén övertogs av Walter ›Olson. I bostaden på Odengatan 4 fortsatte de dock med framkallning i begränsad omfattning.
IB

Wolke, Anders, 1958- , bildkonstnär, grafiker, gallerist, bosatt i Kalmar. Han är utbildad i konstvetenskap vid Umeå Universitet, 1987-1989 och bildkunskap på Högskolan i Kalmar 1984-1986. W har deltagit i ett stort antal utställningar framför allt i Sverige, men även utomlands. Han arbetar med måleri, blandteknik och collage där motiven är sammansatta porträtt av kända personer som fått ikonstatus i världen. W har utfört ett 20-tal utsmyckningar och är representerad i kommuner, landsting och museer.

IB

Wollin, Oscar, 1846-1928, apotekare, född i Lund. W tog apotekarexamen vid Farmaceutiska institutet i Lund 1872. Han kom till Kalmar 1874 och övertog Apoteket Lejonet som låg i ett gammalt trähus vid Stortorget. Samma år fick han privilegium på apoteket som nummer 21 i raden av apotekare. W var innehavare av Apoteket Lejonet 1874-1925. Därpå flyttade makarna Wollin till Stockholm. Äktenskapet var barnlöst och paret hade i sitt testamente överenskommit om donationer och gåvor, bl.a. inrättandet av ›Wollinska stiftelsen. Hilma Wollin satt kvar i orubbat bo till sin bortgång 1943. I Borgholm lät paret uppföra ett sommarhus med utsikt över sundet. I såväl Kalmar som Borgholm finns gator uppkallade efter Oscar Wollin.

IB

Wollinska stiftelsen grundades av Oscar ›Wollin och hans maka Hilma. Den skall bereda hem för pauvres honteux i Kalmar och skulle uppföra, äga och förvalta bostäder. Donationen var 1925 på ca 1,7 mkr, vilket 2013 motsvarar ca 45 mkr. År 1949 lades grunden till W:s första bygge i kvarteret Cypressen med adress Kungsgatan 13 där 46 lägenheter uppfördes. Idag har man ca 260 bostäder i egen förvaltning. Fastigheterna värderas idag till drygt 200 miljoner kronor, dessutom har W ett kapital på 60–100 mkr. Stiftelsen tillhandahåller i första hand bostäder till åldriga, sjuka och handikappade personer.

IB