KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Weüdel, Axel, tidigare Pettersson, 1867–1945, metallarbetare, fackföreningsman och uppfinnare, född i Kalmar. W var en av stadens fackliga pionjärer och  i en numera försvunnen lokal på Lindölundsgatan 3 försökte han organisera arbetarna. Han startade den första studiecirkeln i Kalmar 1892. W var Kalmars representant i Folkriksdagen 1893 i kampen för Allmän Rösträtt. Han började som gelbgjutare i Hägerbaums verkstad och därefter som lärling och mekaniker i ›Lindstedts Gelbgjuteri. Efter att ha arbetat både i yrket och fackligt i Malmö och Stockholm skickades W av den socialdemokratiska partiledningen 1898 för att organisera de svenskspråkiga arbetarna i storfurstendömet Finland, som då tillhörde Ryssland. Han var en lysande talare, blev Svenska Arbetareförbundets förste ordförande i Finland och organiserade insmuggling av bl.a. agitationslitteratur till Sankt Petersburg. Efter en tid på Åland flyttade W till Nya Zeeland 1904, därefter till Australien och 1919 vidare till Indianapolis i USA där han arbetade i bilindustrin både som uppfinnare och fackligt till sin död. En kort gata i Kalmar har uppkallats efter honom liksom den kommunala vuxenutbildningen, Axel Weüdelskolan.

IB/GM