KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Wetterberg, Olof, 1745–1803, spegelmakare och svärdfejare. W fick privilegier i Kalmar 1787. Produktionen var omfattande och bestod främst av skulpterade och förgyllda väggspeglar i gustaviansk och sengustaviansk stil. Speglarna signerades OWB och med Kalmar hallrätts sigill. Efter W:s död övertog änkan verkstaden och produktionen minskade avsevärt för att slutligen upphöra 1810.

IB