KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Wollinska stiftelsen grundades av Oscar ›Wollin och hans maka Hilma. Den skall bereda hem för pauvres honteux i Kalmar och skulle uppföra, äga och förvalta bostäder. Donationen var 1925 på ca 1,7 mkr, vilket 2013 motsvarar ca 45 mkr. År 1949 lades grunden till W:s första bygge i kvarteret Cypressen med adress Kungsgatan 13 där 46 lägenheter uppfördes. Idag har man ca 260 bostäder i egen förvaltning. Fastigheterna värderas idag till drygt 200 miljoner kronor, dessutom har W ett kapital på 60–100 mkr. Stiftelsen tillhandahåller i första hand bostäder till åldriga, sjuka och handikappade personer.

IB