KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Wollin, Oscar, 1846-1928, apotekare, född i Lund. W tog apotekarexamen vid Farmaceutiska institutet i Lund 1872. Han kom till Kalmar 1874 och övertog Apoteket Lejonet som låg i ett gammalt trähus vid Stortorget. Samma år fick han privilegium på apoteket som nummer 21 i raden av apotekare. W var innehavare av Apoteket Lejonet 1874-1925. Därpå flyttade makarna Wollin till Stockholm. Äktenskapet var barnlöst och paret hade i sitt testamente överenskommit om donationer och gåvor, bl.a. inrättandet av ›Wollinska stiftelsen. Hilma Wollin satt kvar i orubbat bo till sin bortgång 1943. I Borgholm lät paret uppföra ett sommarhus med utsikt över sundet. I såväl Kalmar som Borgholm finns gator uppkallade efter Oscar Wollin.

IB