KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Wachtmeister, Bleckert, landshövding 1695–1701, hade militär utbildning i Frankrike bakom sig och hade deltagit i flera fältslag, bl a Fehrbellin, Rügen och Stralsund, innan han utnämndes. W kallades åter under fanorna av Karl XII och anförde framgångsrikt kavalleriet i slaget vid Narva 1700.

Wachtmeister, Hans, 1641-1714, greve, var landshövding och generalguvernör över Kalmar län och Blekinge 1680–1683, dessutom kungligt råd, generalamiral för flottan och  utbildad i Europa. Tidigare hade W varit kammarherre hos drottning Kristina i Rom och blev även kammarherre hos Karl XI. W deltog i försvaret av Kalmar under ›Skånska kriget. Till sin hjälp med att sköta det löpande arbetet på länsstyrelsen hade W en ståthållare, Erik Nilsson Ehrensköld. W hade till huvudsaklig uppgift att anlägga Karlskrona stad, hamn, örlogsbas och fästningsverk samt att nyskapa den svenska flottan. I Blekinge förvärvade W flera gods med Johannishus, tidigare Skunkenberg, i centrum och Tromtö, som framgångsrikt förvaltades av hans hustru, Sofia Lovisa, 1664-1720.

Wagnsson, Ruben, landshövding 1947–1958, undervisningsråd och riksdagsman med förtroendeuppdrag även i ideella organisationer, framförallt IOGT. W bidrog till att vägar, järnvägar och flygförbindelser förbättrades. Byggandet av en bro till Öland och ett kärnkraftverk norr om Figeholm började utredas under hans tid.

Wahlberg, Karin, 1950- , född Andersson och uppvuxen i Kalmar, dotter till journalisten Axel Andersson, signaturen Axon på Barometern. Från början var W litteraturhistoriker och utbildade sig senare till läkare med tjänstgöring i Oskarshamn, vars lasarettsmiljö utgör en del av bakgrunden i hennes kriminalromaner. W fick därpå en läkartjänst i gynekologi och obstetrik i Lund och började skriva. Den första boken, Sista jouren, blev efter flera år klar 2001. Den har följts av ytterligare åtta i samma serie. Även Kalmar förekommer i flera av hennes böcker. Utöver sina spänningsromaner har hon givit ut ungdomsböcker och en historisk roman.

GM

Wahlbom, Carl, 1810-1858, konstnär och professor, född i Kalmar och son till Carl Adolph ›Wahlbom. W påbörjade en militär bana men redan efter ett år sökte han sig över från militärstudierna på Karlberg till Konstakademien. Efter konflikt med en lärare sökte han sig från måleriet till skulpterandet. Samtidigt fick han möjlighet till en lärarbefattning på Lings gymnastiska institut. Kombinationen av dessa två studier, modelleringen och gymnastiken, gjorde att han fick ett mycket skarpt öga för kroppens anatomi vilket kom att få en stor betydelse för hans framtida konstnärskap. År 1838 begav W sig till Paris för förkovran och fyra år senare fick han ett flerårigt resestipendium av Konstakademien. Han reste till Rom. Till Sverige återvände W 1848 och blev då ledamot av Konstakademien. 1849 fick han en professur i teckning. Försvagad hälsa gjorde att W under flera år sökte sig utomlands för att återvinna krafterna. I Rom målade W 1855 en av sina mest kända tavlor, Gustaf Adolfs död vid Lützen. Efter att ha drabbats av ohälsa under sina sista år dog han i London.
BB