KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Vesslö gård är belägen åtta km norr om Kalmar och omnämns första gången i jordeboken 1693. V har genom åren ofta samägts med ›Björnö och ›Stävlö. Gården ägdes under en stor del av 1700-talet av den i Tyskland bosatta familjen Lewenhaupt, som besökte V endast ett fåtal gånger. År 1776 köpte överste Abraham Henrik ›Ulvenklou Stävlö och då ingick även V i köpet. Han ägde sedan tidigare Björnö och ›Kläckeberga. Genom arv 1814 blev Sofia Wilhelmina Berg von Linde, gift med Carl Otto ›Posse, ägare till godsen som han förvaltade till 1834 då han blev formell ägare. Posse lät uppföra corpes-de-logiet 1853 i medeltids- och renässansstil samt en park efter engelsk modell. Nya ekonomibyggnader tillkom 1858. Under 1880-talets jordbrukskris sålde Posse gården till Oskar Mauritz von Krusenstierna som ägde V i tjugo år. Gårdens stora arealer av vass skördades för tillverkning av reveteringsmattor. Efter täta ägarbyten avstyckades mangårdsbyggnaden och där drivs sedan 1992 ett stuteri. Jordbruksmarken ingår idag i Stävlö gods.
IB

Vicken, Henrik von, landshövding 1677-1680, var den förste landshövding, som nyttjade byggnaden i hörnet Ölandsgatan-Västra Sjögatan som residens från år 1679. Samma år utbröt den första större ›stadsbranden, som började i ›Domprostgården. V förflyttades till samma tjänst i Älvsborgs län.

Vikingarna, se ›Segelsällskapet Vikingarna.

Villa Hertha längst ut på Storgatan, Kvarnholmen, uppfördes 1925 för ryttmästare Birger ›Jeansson och hustrun Hertha. Den är ritad av arkitekt Carl ›Bergsten i 1920-talsklassicism. Planen är L-formad med en halvrund utbyggnad mot trädgården. En tegelmur avskärmar trädgården mot gatan. Byggnaden har karaktären av ett mindre privatpalats. Familjen Jeansson hade en ledande ställning i Kalmars näringsliv. Villan ger på ett diskret sätt uttryck för deras sociala status genom storleken och valet av material.
KSH

 villa_herta.jpg
Villa Hertha mot Östra Vallgatan, foto GM

Villa Skansen, Gustav Vasagatan 9, ritades 1883 i nyrenässansstil av John ›Löfmark på uppdrag av John Oskar ›Roosval. Inredningen gjordes efter de nya mönsterblad som Svenska Slöjdföreningen givit ut. Ursprungligen fanns centraltorn, glasat tornrum, en utsiktsplattform kallad Mira Mar, balkonger, orangerier och lusthus liksom en påkostad trädgårdsanläggning. V blev stilbildande som den första permanenta villan i staden. V var ett enfamiljshus om ca 700 m² på ›Bastionen S:t Erik, då kallad Skansbacken. Senare användes V. som yrkesskola, navigationsskola 1914-1962 och kansli för Kalmar läns museum 1965-1985. Ombyggd till 8 bostadsrättslägenheter 1987, men entréhallen med sina utsmyckningar bevarades.
GM

villa skansenl.jpg
Villa Skansen, foto Bengt Strand