KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Vassmolösa är en tätort på gränsen mellan Ljungby och Hagby socken 15 km söder om Kalmar med 647 invånare (2006). I V finns gästgivargård med anor från 1500-talet, livsmedelsbutik, idrottsplats, bensinstation och några mindre företag. På en kulle norr om gästgivargården finns ett stort gravfält med 140 gravar varav 112 stensättningar. V fick sannolikt sitt namn under vikingatiden (1329 Vasmerløso) och innebörden av ändelsen -lösa är inte helt klarlagd men tros betyda 'äng' eller 'betesmark'. Samhället ligger där vägar på Ljungbyåsen och Nybroåsen möts. Ting för Södra Möre härad hölls i V från 1600-talet till 1966. Samhället växte efter hand runt järnvägsstation, tingshus och gästgiveri, sedan ›Kalmar-Torsås Järnväg hade byggts 1899. Här har funnits ett sågverk och en grustäkt.
GM

vassmolosal.jpg

F d butik i Vassmolösa, foto GM 

Västerport bevakade stadens och ›Kalmar fästnings huvudinfart från väster från 1650-talet tills dess att ›Tullbron byggdes 1852. Från ravelinen ›Prins Carl ledde en träbro med en fällbar del till V. Inne i V fanns även ett kraftigt galler och stabila portar, som stängdes på kvällen för att åter öppnas på morgonen. Fästningen förlorade sin status i slutet av 1700-talet och portarna togs ner 1797. Kalmar blev för första gången en öppen stad. Över själva portvalvet, som är vinklat för att en fiende inte skulle kunna skjuta rakt igenom, ligger ett utrymme kallat Högvakten, där vaktstyrkan höll till.
GM

vasterport.jpg


Västerportkyrkans församling tillhör Svenska Missionskyrkan och Evangeliska frikyrkan. Församlingen har lokaler med verksamhet på olika platser i Kalmar. Kyrkolokalen Västerportkyrkan finns på Strömgatan 4. Den invigdes 1983 och hade Ivar ›Petersson som arkitekt. På platsen låg tidigare Missionskyrkan byggd 1880 på initiativ av dåvarande Bethesda Missionsförening. Namnet på kyrkan har ändrades ett par gånger; Bethesda Missionshus, Betesdakyrkan och slutligen Missionskyrkan. Barn- och ungdomsverksamhet bedrivs i scoutgården i Berga. Fram till 2009 hade man även verksamhet i det gamla missionshuset ›Milslund i Lindsdal. Församlingen har varit verksam sedan slutet av 1970-talet då den blev resultatet av en sammanslagning mellan Kalmar Missionsförsamling och Elimförsamlingen i Kalmar.

Västra Malmen är en stadsdel som ligger mellan Norra vägen, Erik Dahlbergs väg, Lorensbergsleden och Södra vägen. Västra delen följer P.O. Hallmans stadsplan från 1904. Södra delen är utbyggd enligt stadsplan från 1876 av C. H. ›Öhnell med kvarteren vid Unionsgatan, Esplanaden, Fabriksgatan och Nygatan. Vid Norra vägen ligger ›Norrgård. Ursprungligen bestod V. mest av åkermark med små lyckor för Kalmarborgarnas behov av foder och odlingsjord, samt småfolkets stugor med kålgårdar. Numera präglas V. av radstående flerfamiljshus i två våningar, delvis från 1910-1920-talen, många ritade av stadsarkitekten J. Fred. ›Olsson som skickligt varierat portar och gatufasader. Här finns även enstaka patriciervillor, byggnader för ›Kalmar Högskola, sporthall, ishall och äventyrsbad, kontor, tingshus och gymnasieskolor.
GM