KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Vasa Orden av Amerika, se Calmare Nyckel nr 628.

Vasabrunnen på Larmtorget i Kalmar är en bronsstaty av skulptören Nils Sjögren som invigdes 1926 av kung Gustav V i samband med Svenska Kulturmässan. Sjögren fick uppdraget genom att vinna första pris i en skulpturtävling om ett monument över Gustav Vasa. V har ett lågt brunnskar med en svit reliefer som skildrar Gustav Vasas väg till makten, från landstigningen i Kalmar till intåget i Stockholm. Mitt i brunnen placerades en hög kolonn med en skulptur av David och Goliat, med motiveringen att skulpturer av David ofta restes i städer i Italien förr i tiden som frihets- och oavhängighetssymbol. Ibland tolkas figurarna som om David vore Sverige och Goliat Danmark. Eftersom skulpturen inte var fullt klar vid invigningen var överdelen då en atrapp av gips.
IB

 

Active Image

Vasabrunnen på Larmtorget

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Vasaskolan, Germundsgatan–Kungsgatan–Hemming Gadhs väg, invigdes 1917 och ritades av stadsarkitekten J Fred. ›Olson i nationalromantisk stil.  Den har (2013) ca 500 elever i förskoleklass, familjedaghem, skola årskurs 1–9, särskola och fritidshem. Bygget föregicks av en arkitekttävling som vanns av Carl Åkerblad med den kände Gunnar Asplund på andra plats. De tre vinnande förslagen förkastades som för dyra eftersom de kostade mer än 300 000 kr. I dagens penningvärde ca 14 mkr. V kompletterades i slutet av 1950-talet med en byggnad mot Germundsgatan med bl.a. matsal och lokaler för kockskola.

GM