KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Värnanäs varv i Halltorp sn. Från 1650-talet finns uppgift om en ”byggnings-platz” strax norr om Näset. Allt tyder på att det endast var i liten skala. Bankokommissarien Arvid Egerström blev 1771 ägare till godset Värnanäs och han lät anlägga ett varv av större omfattning. Bl.a. tillkom snauskeppet Gustaf Adolph, byggt 1781 för handelshuset Hasselgren & Björkman i Stockholm. Detta handelshus blev året efter ägare till Värnanäs. År 1789 köptes godset av Carl Råbergh Mannerskantz och hans son Carl Axel Mannerskantz blev skaparen av 1800-talets varv. När han satte igång verksamheten på 1840-talet använde han sig av skeppsbyggmästaren Olsén från Kolboda varv. 1854 anställdes en fast skeppsbyggmästare, Carl August Hahn, som verkade till 1874 och gav varvet dess goda anseende. I synnerhet var briggarna berömda, då främst syskonfartygen Saga och Hugo. Det största bygget var fullriggaren Octavia, sjösatt 1858, och mest bekant för sin resa till Sydafrika 1863 med den Forssmanska expeditionen, se Alarik Forssman. En stor del av V:s byggen såldes utomlands och det var känt som ett kvalitetsvarv som mest sysslade med nybyggen och ytterst sällan med reparationer. Efter en uppblomstring 1880–1884 avslutades verksamheten.

BB 

vrnansl.jpg

Värnanäs herrgård, foto GM

Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.

Värnanäsäpple är ett grönt äpple med röda inslag. Kallas även Prinsäpple. Har fått sitt namn efter Värnanäs gård eftersom äpplesorten först uppmärksammades där. V. var förr vanligt i de södra och västra delarna av Sverige och ansågs vara en utmärkt hushållsfrukt. Även under ogynnsamma år blir frukten i allmänhet stor och jämnt utbildad. Fruktköttet är saftigt med en behaglig sötvinsyrlig arom. V. finns i genbanken på Skälby kungsgård.
BB

Värsnäs är en halvö vid Kalmarsund belägen i Kläckeberga socken och som ingår i ›Horsö-Värsnäs naturreservat. I slutet av 1400-talet ingick V i Stävlö gods. Dess dåvarande ägare, riddaren Bengt Knutsson, ska enligt traditionen ha slagit ihjäl en munk från Dominikanerklostret i Kalmar och som mansbot fick han överlämna V till ›nunneklostret i Kalmar. Vid den tiden var Skälby klosteregendom och på så sätt kom V att ingå i Skälby klosterjord. Vid Gustav Vasas reduktion indrogs all klosteregendom till kronan och de båda byarna Skälby och Perstorp bildade då ›Skälby kungsladugård. Så länge Skälby drev jordbruk, till 1970-talet, ingick V i brukningsområdet, bl.a. med djurhållning under somrarna. Sedan 1970-talet ägs V av Kalmar kommun. Längst ut på sydöstra V finns ett friluftsbad och på den nordöstra delen ett nakenbad. ›Friluftsfrämjandet i Kalmar har på V en klubbstuga, Värsnäsgården, som ligger i direkt anslutning till en motionsslinga.
BB


Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}