KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

vårdutbildning för Kalmar län fanns 1907–1935 vid sjuksköterskeskolan på lasarettet i Västervik. En sådan utbildning för södra länsdelen diskuterades 1924 och åter 1944. Först 1951 stod den nybyggda Sydöstra Sveriges Sjuksköterskeskola på Ståthållaregatan för 150 elever klar, gemensam för Kalmar och Blekinge län. Den öppnades för män 1959. Stensöskolan bildades 1971 då sjuksköterskeskolan och den gymnasiala vårdutbildningen slogs samman. Från 1988 delades vårdutbildningen upp på en gymnasiedel och en högskoledel, den senare med namnet Kalmar läns vårdhögskola, som infogades i Högskolan, nu ›Linnéuniversitetet, år 1998. Inom institutionen för hälso- och vårdvetenskap bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här utbildas sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor inom bl.a. akutsjukvård samt barnmorskor och distriktssköterskor.