Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.

Varmavattnet kallades förr den del av Tullhamnen där varmvatten från Kalmar Ångkvarn hade sitt utflöde och därmed var det alltid isfritt här under vintern.

BB