KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Varmavattnet kallades förr den del av Tullhamnen där varmvatten från Kalmar Ångkvarn hade sitt utflöde och därmed var det alltid isfritt här under vintern.

BB