KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Wagnsson, Ruben, landshövding 1947–1958, undervisningsråd och riksdagsman med förtroendeuppdrag även i ideella organisationer, framförallt IOGT. W bidrog till att vägar, järnvägar och flygförbindelser förbättrades. Byggandet av en bro till Öland och ett kärnkraftverk norr om Figeholm började utredas under hans tid.