KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Vänortsparken ligger mellan järnvägen, Slottsvägen och Södra vägen. På 1800-talet kallas området för Tullyckan. För att hedra våra nordiska ›vänorter iordningställdes denna park under 1950-talet. Vid ett vänortsmöte 1981 planterades träd från våra vänorter. Sedan dess har antalet vänorter utökats och i parken finns en vägvisare, som visar namn, riktning och avstånd till alla våra vänorter. Under 1990-talet fick V en ansiktslyftning med bl.a en skulptur av den litauiske konstnären Algimantas Vytėnas från Kalmars litauiska vänort Panevėžys.
BB