KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Värnaby naturreservat utgörs av en liten bokskog som ligger intill den gamla landsvägen ca 600 m norr om avtagsvägen mot Halltorp. Området är lätt kuperat och småblockigt. Bokarna är av ungefär samma ålder, med undantag av några gamla bokar som växer längs den stengärdesgård som följer vägen. Bokskogen är tät och släpper inte ner mycket ljus till marken. De växter som klarar sig bra i skuggan är framför allt lundgröe, kruståtel och buskstjärnblomma.
Lst

varnabyl.jpg

Värnaby naturreservat