Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.

varmbadhus, fyra kända har funnits, det äldsta redovisas på Magnéts karta 1860 på Barlastholmen som Gamla varmbadhuset. Vid sekelskiftet 1900 låg det ett vid foten av bastionen ›Regeringen. Samtidigt fanns på Malmen även ett privat sådant, det Sandbäckska. 1909 byggdes det som nu kallas ›Gamla varmbadhuset nedanför bastionen Regeringen på Östra Vallgatan.

Extraläsning: pdf Varmbadhuset 1.05 Mb