KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Vänorter. Kalmar har vänortsavtal med följande oter: Àrborg på Island, Arendal i Norge, Nyslott (finska Savonlinna) i Finland, Wismar i Tyskland, Gdańsk i Polen, Kaliningrad i Ryssland, Panevėžys i Litauen, Wilmington i USA och Entebbe i Uganda. Fram till 2007 var även Silkeborg i Danmark en vänort men efter ny kommunstruktur i Danmark upphörde avtalet. Visst utbyte fortsätter dock. Med Entebbe har avtal tecknats för att ge stöd åt den svenska biståndspolitiken och med Kaliningrad och Panevėžys för att stödja en internationell demokratisk utveckling.
BB

Vänortsparken ligger mellan järnvägen, Slottsvägen och Södra vägen. På 1800-talet kallas området för Tullyckan. För att hedra våra nordiska ›vänorter iordningställdes denna park under 1950-talet. Vid ett vänortsmöte 1981 planterades träd från våra vänorter. Sedan dess har antalet vänorter utökats och i parken finns en vägvisare, som visar namn, riktning och avstånd till alla våra vänorter. Under 1990-talet fick V en ansiktslyftning med bl.a en skulptur av den litauiske konstnären Algimantas Vytėnas från Kalmars litauiska vänort Panevėžys.
BB

vårdutbildning för Kalmar län fanns 1907–1935 vid sjuksköterskeskolan på lasarettet i Västervik. En sådan utbildning för södra länsdelen diskuterades 1924 och åter 1944. Först 1951 stod den nybyggda Sydöstra Sveriges Sjuksköterskeskola på Ståthållaregatan för 150 elever klar, gemensam för Kalmar och Blekinge län. Den öppnades för män 1959. Stensöskolan bildades 1971 då sjuksköterskeskolan och den gymnasiala vårdutbildningen slogs samman. Från 1988 delades vårdutbildningen upp på en gymnasiedel och en högskoledel, den senare med namnet Kalmar läns vårdhögskola, som infogades i Högskolan, nu ›Linnéuniversitetet, år 1998. Inom institutionen för hälso- och vårdvetenskap bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Här utbildas sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor inom bl.a. akutsjukvård samt barnmorskor och distriktssköterskor.

Varmavattnet kallades förr den del av Tullhamnen där varmvatten från Kalmar Ångkvarn hade sitt utflöde och därmed var det alltid isfritt här under vintern.

BB

varmbadhus, fyra kända har funnits, det äldsta redovisas på Magnéts karta 1860 på Barlastholmen som Gamla varmbadhuset. Vid sekelskiftet 1900 låg det ett vid foten av bastionen ›Regeringen. Samtidigt fanns på Malmen även ett privat sådant, det Sandbäckska. 1909 byggdes det som nu kallas ›Gamla varmbadhuset nedanför bastionen Regeringen på Östra Vallgatan.

Extraläsning: pdf Varmbadhuset 1.05 Mb