KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Ungius, Johannes Petri, ›superintendent i Kalmar 1607–1617, hade dessförinnan varit rektor och domprost i Växjö. U:s uppgift i Kalmar blev att omgestalta det kyrkliga livet i sitt nya ämbetsområde med mönster från Växjö där han verkat under biskopen Petrus Jonae Angermannus. Den nya kyrkoordning som skulle tillämpas innefattade noggranna anvisningar för prästernas ämbetsutövning och präglades av kärleksfull omsorg om församlingsmedlemmarna, inte minst om dem som drabbats av sjukdom. Vid belägringen av Kalmar i maj 1611 deltog U personligen i stadens försvar med en härförares kraft och insikt, utdelande med klar och myndig stämma kortfattade befallningar i kärnfulla kommandoord. När Kalmar slott senare föll i danskarnas händer flydde U norrut till Rumskulla varifrån han under fem år styrde fastlandsdelen av sitt ämbetsområde, medan de öländska församlingarna sköttes av prosten i Gärdslösa. Vid Gustav II Adolfs kröning i Stockholm 1617 insjuknade U och avled samma år.
JW

Unilever, se Margarinfabriken Svea.

Unionsjubiléet 1997 ägnades ›Kalmarunionens bildande 1397. Höjdpunkten av firandet inträffade den 14 juni, med besök av statsöverhuvudena från de nordiska länderna, kung Carl XVI Gustav, drottning Margareta II, kung Harald V, president Martti Ahtisaari och president Ólafur Ragnar Grímsson. Jubileet firades med bl.a. bankett på slottet, jubileumsföreställning på Slottsfjärden och nordisk festhögmässa i Domkyrkan. ›Unionsmonumentet avtäcktes då liksom ›Unionsstenen på Gamla kyrkogården. Firandet hade sina tyngdpunkter på ›Kalmar slott och ›Kvarnholmen för att länka ihop medeltidens Kalmar med nutidens. En mängd evenemang och utställningar gick av stapeln som lockade besökare inte bara från Norden utan också från länderna på andra sidan Östersjön. Utställningen om unionsdrottningen ›Margareta och hennes tid var den dittills mest omfattande på Kalmar slott och drog en publik på över 80 000. Från slottet sändes sommarlovsprogrammet ›Salve i TV varje morgon och lockade en månghundrahövdad publik på slottsvallen. Det som består efter unionsåret är bl.a. det ombyggda Larmtorget och ›Ravelinsbron från ›ravelinen Prins Carl till ›Västerport.

AG

Unionsmonumentet är ett större konstverk av den halländske konstnären Roj Friberg. Det visar Drottning Margareta och två andra representanter för de då förenade nordiska länderna Danmark, Norge och Sverige. De omges av ytterligare tolv personer. Verket manifesterar 600-årsminnet av ›Kalmarunionen 1397. De tre centralfigurerna är gjutna i brons och de övriga i gjutjärn. U är placerat på Stationsvallen mellan ›Centralstationen och ›Frimurarhuset. Monumentet skänktes av ›Sällskapet Nya Dryaden till Kalmar kommun den 14 juni 1997 och avtäcktes av de fem nordiska statsöverhuvudena. U är resultatet av en nordisk skulpturtävling.
BB

unionsmonumentl.jpg

Monument av konstnären Roj Friberg till 600-årsminnet av Kalmarunionen 1997, foto GM


Unionsstenen restes 1997, 600 år efter det att ›Kalmarunionen bildats och i närvaro av de fem nordiska statsöverhuvudena kung Carl XVI Gustaf, drottning Margarethe II av Danmark, kung Harald V av Norge, president Martti Ahtisaari, Finland och president Olafur Ragnar Grimsson, Island. Deras namnteckningar är inhuggna i stenen. U är placerad på ›Gamla kyrkogården.