KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Uroxe. 1886 dikade man ut en sankmark strax sydväst om Ryssby skans i vinkeln mellan gamla landsvägen och Skammelstorpsvägen, 1,5 mil norr om Kalmar. Denna mark hade fordom varit en sjö men nu igenväxt. Vid grävningen kom man på några underliga kranie- och benrester på 1,5 meters djup. Grävarlagets arbetsledare fabrikör Oscar Andersson blev intresserad av fyndet och han sände in benen till fornminnesföreningen för vidare analys. Man kunde konstatera att fyndet härrörde från en uroxe, en sedan länge utdöd djurart. Till det yttre liknade uroxen en vanlig tamoxe men var mycket större. Den var c:a 3,5 meter lång och mankhöjden närmare 2 meter. Den hade oerhört långa vita horn som var svarta i spetsen. På fyndplatsen fanns källsprång och man gissar att oxen hade gått ner sig och fastnat där. Man kunde också fastställa att detta måste ha hänt för minst 3 000 år sedan. Mer att läsa: N O Holst, Om ett fynd af uroxe i Råkneby, Ryssby socken.
UB

Ursing, Björn, 1888–1973, biolog, fil.dr. och lektor, född i Kalmar. Efter studier och lärartjänst i Lund kom han till Norrmalms högre allmänna läroverk i Stockholm. U blev en pionjär för naturhandböcker och anses vara den som mer än någon annan har bidragit till intresset för den svenska vildfloran. U har bl.a. skrivit Svenska växter i text och bild, 1947 och 1949, Däggdjur och fåglar, 1951, Kräldjur, groddjur, fiskar, 1956, Ryggradlösa djur, 1971, samt ett flertal naturvetenskapliga arbeten.
BB

utedansplatser, se festplatser.