KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Ungius, Johannes Petri, ›superintendent i Kalmar 1607–1617, hade dessförinnan varit rektor och domprost i Växjö. U:s uppgift i Kalmar blev att omgestalta det kyrkliga livet i sitt nya ämbetsområde med mönster från Växjö där han verkat under biskopen Petrus Jonae Angermannus. Den nya kyrkoordning som skulle tillämpas innefattade noggranna anvisningar för prästernas ämbetsutövning och präglades av kärleksfull omsorg om församlingsmedlemmarna, inte minst om dem som drabbats av sjukdom. Vid belägringen av Kalmar i maj 1611 deltog U personligen i stadens försvar med en härförares kraft och insikt, utdelande med klar och myndig stämma kortfattade befallningar i kärnfulla kommandoord. När Kalmar slott senare föll i danskarnas händer flydde U norrut till Rumskulla varifrån han under fem år styrde fastlandsdelen av sitt ämbetsområde, medan de öländska församlingarna sköttes av prosten i Gärdslösa. Vid Gustav II Adolfs kröning i Stockholm 1617 insjuknade U och avled samma år.
JW