KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Ulfsparre, Göran Ericsson, landshövding 1655–1656, omnämns som överste och sägs ha deltagit i 30-åriga kriget. U beordrade uppsättning av milstenar runt om i länet. År 1656 utbröt pest i Kalmar och Karl X Gustavs tilltänkta bröllop i staden flyttades till Stockholm.