KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Udden kallades längre tillbaka den del av Kvarnholmen som låg öster om Proviantgatan. Motsvaras idag av ›Kattrumpan.
BB