Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.
Udden kallades längre tillbaka den del av Kvarnholmen som låg öster om Proviantgatan. Motsvaras idag av ›Kattrumpan.
BB