KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Ulfsborg, ›Dörby socken, tidigare med namnet Solberga, en större gård som Johan Gustav ›Ulfvenklo köpte 1755. Sex år senare ändrade han gårdsnamnet till U. Under 1500-talet var Solberga en av många gårdar i Dörby. Den förste kända ägaren var fältmarskalk Herman Wrangel som frälseköpte gården 1626. År 1687 gick Solberga över till kronan. Under 1700-talets första hälft var en kapten Schmidt ägare, troligen identisk med Daniel Niklas ›Schmidt. Under 1720-talet Ulrika Eleonora Stålhammar anställd på gården och blev mycket omtalad eftersom hon uppgivit ›falskt kön, var gift och kallade sig Wilhelm Edstedt. År 1836 köpte Baltzar Georg Dahl U, utökade arealen samt uppförde 1843 nuvarande corpes-de-logi i empirstil. På 1890-talet gjordes stora utdikningar tillsammans med närliggande gårdar. År 1931 såldes U till Ernst Johansson, ägare till Åfors glasbruk, som 1932 lät uppföra ekonomibyggnaderna. Huvudbyggnaden totalrenoverades 1990. Den är flankerad av två snedställda flyglar, ursprungligen från 1750, där den ena efter brand återuppbyggdes 1990.

IB