KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Tyska församlingen existerade i Kalmar under åren 1628–1652. Den bildades av en grupp tyskar jämte präst som på ett holsteinskt skepp flytt från Tyskland till Kalmar. Till kyrka fick de till en början använda Lilla kyrkan, den tidigare klosterkyrkan (se ›Kloster) och den kom senare att kallas Tyska kyrkan. De ville bilda eget pastorat men tvingades att lyda under stadens kyrkoherde. Efter många tvister fråntogs T. rätten att bruka Lilla kyrkan men tilläts istället använda ›Bykyrkan. År 1652 beslöt Domkapitlet i Kalmar att T. skulle upphöra. Även tysk skola fanns i staden vid den tiden.
BB

Se Tyska församlingen

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}