KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Tändsticksfabriker. I Kalmar kommun har det funnits ett flertal tändsticksfabriker av både större och mindre slag. Den första fabriken startades av Frans Otto ›Åberg i Vassmolösa 1847. Den flyttades till Kalmar 1855 och fick namnet ›Fredriksdahls Tändsticksfabrik. Några år senare, 1858, kom både ›Gustafsbergs Tändsticksfabrik och ›Lindahls Tändsticksfabrik i Kalmar igång. Norr om Kalmar följde 1872 ›Ryssby Tändsticksfabrik och söderut hade ›Strömsholms Tändsticksfabrik startat 1870 och tre år senare började ›Lovers Tändsticksfabrik sin tillverkning. Den sista i raden var ›Kalmar Tändsticksfabrik som började sin tillverkning 1907. Gustafsbergs, ›Lindahls och Lovers Tändsticksfabriker kom tillsammans med Ystads och Wexiö Tändsticksfabriker från 1887 med i försäljningsorganisationen Swedish Match Factory Company med säte i London. Affärerna gick inte bra och företaget gick i konkurs 1889 men inte förrän 1910 avslutades konkursen. Under den tiden gick fabrikerna under namnet Warrens Tändsticksfabriker. Familjen Kreuger gjorde sitt inträde i tändsticksbranschen genom att Erik Lorentz Kreuger 1868 gick in som delägare i Fredriksdahls Tändsticksfabrik. År 1913 bildades AB ›Svenska Tändsticksfabriker, den s.k. Kalmartrusten, med Ivar Kreuger som vd. Koncernen bildades som en motvikt till Jönköpingstrusten. I Kalmartrusten ingick bl.a. Kalmar, Mönsterås, Gustafsbergs, Lovers och Nybro Tändsticksfabriker samt ytterligare sex fabriker i södra Sverige. Kalmar- och Jönköpingstrusten sammanslogs 1917 till Svenska Tändsticksbolaget med Ivar Kreuger som vd.
BBtänkeboken, se ›Kalmar stads tänkebok.

Teaterbiografen, se ›Röda Kvarn.
Teatergalleriet är ett konstgalleri i Teaterhuset på Olof Palmes gata 1. T drivs sedan 1984 av en ideell förening, Föreningen Teatergalleriet. Målsättningen är att ge yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare möjlighet att disponera utställningslokalen och att främja allmänhetens intresse för konst och konsthantverk.
BB