KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Tjärhovet är idag en del av Kalmar hamn och var ursprungligen två holmar. Till den yttre holmen flyttades på 1700-talet stadens upplagsplats av exporttjära. Ett tjärhov stod under officiell kontroll och fanns på många orter runt om i Sverige. Det var en plats där tjäran befriades från de sista resterna av vatten, vräktes, men var även en upplagsplats för tjära. På grund av brandfaran låg den oftast avskilt från bebyggelsen. T kom att utökas genom att muddermassor togs tillvara och i slutet av 1800-talet kom T att få landförbindelse genom ytterligare utfyllnad. Senare kom detta att bli stadens oljehamn genom att en kaj byggdes på T:s östra sida. T nyttjas idag framförallt för spannmålsbearbetning och oljeimport. Hela västra delen upptas av ›Kalmar Lantmän. Deras stora vetesilo är Kalmars högsta byggnad, 62 m hög. En välkänd träffpunkt är Café Lotsutkiken vars byggnad tidigare var lotsutkik. Den nuvarande lotsstationen ligger på T:s nordöstra del. Nuvarande Tjärhovsbågen invigdes 1913 och här ligger det välkända Tjärhovsbadet, ett kallbadhus, som togs i bruk 1914. Under koleraepedemin vid 1800-talets mitt användes T som karantänsplats och på yttre udden fanns på 1800-talet en kanon för salutering.
BB