KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Thalias Vänner var ett hemligt studentsällskap vid Kalmar högre allmänna läroverk, startat 1896 i kölvattnet efter det att skolans rektor 1895 upplöst ›Förbundet N 3. T hade till syfte att sammanföra elever vid läroverket till litterära och festliga sammankomster. Sällskapet kunde inte hävda sig på samma sätt som sin föregångare och när skolans rektor fått vetskap om dess existens lades verksamheten ner.
BB

The Eminent East Coast Dixie Stompers grundades 1976 och är ett jazzband med traditionell dixielandbesättning, trumpet, klarinett, tenorsaxofon, trombon, gitarr, elbas och trummor. T spelar och sjunger glad jazzmusik hämtad från tidigt 1900-tal till nutid. T framträder främst sommartid och mestadels i södra Sverige, men 1992 gjorde T en längre turné i USA med stöd från en anonym donator. En framgång kom 1987 då T placerade sig som tvåa i SM i Gladjazz. Detta stadens mest långlivade jazzband har gett ut åtta LP/CD.

eminentl.jpg

The Eminent East Coast Dixie Stompers på Larmtorget sommaren 2011, foto AM

Theander, Lars, 1924-2006, arkitekt, född i Nybro. Han tog examen vid Chalmers Tekniska Högskola 1950. T var verksam i ›Atrio Arkitekter och projekterade skolor, bostadsområden, bl.a. i Orrefors, kontorshus, exempelvis Försäkringskassan på Norra vägen 39-41 samt sin egen bostad på Västerlånggatan 13A. T har även utgivit egenhändigt illustrerade böcker.

theanderhusl.jpg

AV Lars Theander ritade bostadshus i Orrefors. Foto GM 

Therborn, Göran, född i Ljungbyholm 1941, fil. dr i Lund 1974, professor i statsvetenskap i Nederländerna 1981-1987, i sociologi i Göteborg 1987-2003 och från 2006 i sociologi  i Cambridge, sedan 2010 emeritus. Han beskriver i boken The Rule of Capitalism and the Rise of Democracy, 1977, hur relationen mellan kapitalism och demokrati har förändrats i samhälleligt tänkande och i politisk praxis genom tiderna. I boken The Ideology of Power and the Power of Ideology, 1980, presenterar han ur ett post-marxistiskt perspektiv en allmän översikt över hur ideologier utvecklas. Hans forskning kring familjesystem och könsroller redovisas i boken Family in the World, 2004, och han har granskat jämlikheten i världen i verket Inequalities of the World, 2006. I boken The World. A Beginner’s Guide, 2011, beskriver T världens utveckling i sex globaliseringsfaser och de grundläggande drivkrafter som format världens samhällen och stater. Boken innebär en ny vetenskaplig ansats som kallas global sociologi. Han försvarar sociologins ställning som en fruktbärande vetenskap och ser sig själv som a craftsman sociologist, neither an armchair theorist nor a research manager.

JW