KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

tågfärjor, i SJ:s regi fanns tågfärjor mellan Kalmar och Färjestaden under åren 1947-1962. Den första färjan var Balder, en av kustartilleriets artilleritransportfärjor som försågs med spår, och den hyrdes med skyldighet att återställa färjan vid kaj i Karlskrona inom 24 timmar i händelse av krig. Godstransporterna ökade över sundet och man utökade 1950 med ytterligare en färja, Ane, även den hyrd av kustartilleriet. Balder var då reservfärja. Hyresavtalet för Ane sades upp 1955 och istället beställde SJ genom Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen färjan Bure som sattes i trafik 1957. Efter att järnvägen på Öland nedlagts hösten 1961 fortsatte Bure till maj månad året efter med att frakta över tåg, vagnar och rälsmaterial från den nedlagda järnvägen. Färjan såldes därefter till Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, men många ölänningar önskade att Bure skulle bli kvar som ett alternativ till Kalmarsundsbolagets färjor.
BB
OBS. har du synpunkter på texten, skicka då gärna in kompletteringar/ändringar.