KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Tändsticksfabriker. I Kalmar kommun har det funnits ett flertal tändsticksfabriker av både större och mindre slag. Den första fabriken startades av Frans Otto ›Åberg i Vassmolösa 1847. Den flyttades till Kalmar 1855 och fick namnet ›Fredriksdahls Tändsticksfabrik. Några år senare, 1858, kom både ›Gustafsbergs Tändsticksfabrik och ›Lindahls Tändsticksfabrik i Kalmar igång. Norr om Kalmar följde 1872 ›Ryssby Tändsticksfabrik och söderut hade ›Strömsholms Tändsticksfabrik startat 1870 och tre år senare började ›Lovers Tändsticksfabrik sin tillverkning. Den sista i raden var ›Kalmar Tändsticksfabrik som började sin tillverkning 1907. Gustafsbergs, ›Lindahls och Lovers Tändsticksfabriker kom tillsammans med Ystads och Wexiö Tändsticksfabriker från 1887 med i försäljningsorganisationen Swedish Match Factory Company med säte i London. Affärerna gick inte bra och företaget gick i konkurs 1889 men inte förrän 1910 avslutades konkursen. Under den tiden gick fabrikerna under namnet Warrens Tändsticksfabriker. Familjen Kreuger gjorde sitt inträde i tändsticksbranschen genom att Erik Lorentz Kreuger 1868 gick in som delägare i Fredriksdahls Tändsticksfabrik. År 1913 bildades AB ›Svenska Tändsticksfabriker, den s.k. Kalmartrusten, med Ivar Kreuger som vd. Koncernen bildades som en motvikt till Jönköpingstrusten. I Kalmartrusten ingick bl.a. Kalmar, Mönsterås, Gustafsbergs, Lovers och Nybro Tändsticksfabriker samt ytterligare sex fabriker i södra Sverige. Kalmar- och Jönköpingstrusten sammanslogs 1917 till Svenska Tändsticksbolaget med Ivar Kreuger som vd.
BB