KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Tallhagens scoutkår startades 1911 under namnet Kalmar scoutkår. T förde en tynande tillvaro under första världskriget och blommade därefter upp. Äldre medlemmar kallades vandrarscouter och fick 1924 en egen avdelning. På Horsö byggde T en utflyktsstuga år 1927. Två kvinnliga ledare satte 1928 upp en vargungeflock för yngre barn. Verksamheten minskade även under andra världskriget, trots detta etablerades sjöscouting 1941. För vård av T:s byggnader bildades stiftelsen Scoutgården år 1948. Detta årtionde hyste Barometern en informativ scoutspalt. Lokalfrågan löstes år 1951, när en gammal byggnad i hörnet Storgatan-Proviantgatan skänktes av Kalmar Bryggeri och rullades ut till Sjömansgatan, där en tomt uppläts gratis av staden. Flyttningen filmades.   När ›Falkens scoutkår grundades 1957 bytte kåren namn till T. Malmens flickscoutkår gick samman med pojkscoutkåren T år 1961. Ökande verksamhet ledde till att scoutgården förlängdes norrut 1970, dessutom förlades under några år vissa aktiviteter till Röda gården på Gula gatan för att Norrlidsungdomarna skulle få nära till en scoutlokal.

GM