KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

tågfärjor, i SJ:s regi fanns tågfärjor mellan Kalmar och Färjestaden under åren 1947-1962. Den första färjan var Balder, en av kustartilleriets artilleritransportfärjor som försågs med spår, och den hyrdes med skyldighet att återställa färjan vid kaj i Karlskrona inom 24 timmar i händelse av krig. Godstransporterna ökade över sundet och man utökade 1950 med ytterligare en färja, Ane, även den hyrd av kustartilleriet. Balder var då reservfärja. Hyresavtalet för Ane sades upp 1955 och istället beställde SJ genom Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen färjan Bure som sattes i trafik 1957. Efter att järnvägen på Öland nedlagts hösten 1961 fortsatte Bure till maj månad året efter med att frakta över tåg, vagnar och rälsmaterial från den nedlagda järnvägen. Färjan såldes därefter till Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, men många ölänningar önskade att Bure skulle bli kvar som ett alternativ till Kalmarsundsbolagets färjor.
BB
OBS. har du synpunkter på texten, skicka då gärna in kompletteringar/ändringar.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Tallhagens scoutkår startades 1911 under namnet Kalmar scoutkår. T förde en tynande tillvaro under första världskriget och blommade därefter upp. Äldre medlemmar kallades vandrarscouter och fick 1924 en egen avdelning. På Horsö byggde T en utflyktsstuga år 1927. Två kvinnliga ledare satte 1928 upp en vargungeflock för yngre barn. Verksamheten minskade även under andra världskriget, trots detta etablerades sjöscouting 1941. För vård av T:s byggnader bildades stiftelsen Scoutgården år 1948. Detta årtionde hyste Barometern en informativ scoutspalt. Lokalfrågan löstes år 1951, när en gammal byggnad i hörnet Storgatan-Proviantgatan skänktes av Kalmar Bryggeri och rullades ut till Sjömansgatan, där en tomt uppläts gratis av staden. Flyttningen filmades.   När ›Falkens scoutkår grundades 1957 bytte kåren namn till T. Malmens flickscoutkår gick samman med pojkscoutkåren T år 1961. Ökande verksamhet ledde till att scoutgården förlängdes norrut 1970, dessutom förlades under några år vissa aktiviteter till Röda gården på Gula gatan för att Norrlidsungdomarna skulle få nära till en scoutlokal.

GM

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.