KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Sankt Johannes kyrka, Hanellsgatan 5, ligger granne med Falkenbergsskolan och invigdes 1980. Initiativtagare till kyrkbygget var Tegelviken-Nyhems småkyrkostiftelse, bildad 1962, som även bidrog med medel till den av Kalmar församling bekostade kyrkan. S är (2011) församlingskyrka i S:t Johannes församling. Den röda tegelbyggnaden med sitt klocktorn ligger på en sluttande tomt och har kyrkorum och församlingssal i övre planet. Församlingslokaler och arbetsrum i nedre planet har separata ingångar. Byggnaden och dess inre formades av arkitekt Ivar Petersson och inredningsarkitekt Hans Gerwins. Det intima kyrkorummet med tegelväggar tar in sparsamt med dagsljus. Över det fristående altaret hänger ett verk av bildhuggaren Erik Sand, Kristus är uppstånden. Konstnären Jarmilla >Bulla och textilkonstnären Edna Martin svarar för andra konstverk i S.
TM

johanneskyrkanl.jpg

Sankt Johanneskyrkans interiör

se ›Nunnekloster.

S:t Johanneslogen Carl är en frimurarloge som tillhör Svenska Frimurare Orden med verksamhet i ›Frimurarhuset. Av frimurarordens 10 allmänna grader arbetar S i graderna 1-3. S har sitt ursprung i ›Calmar Frimurareförening som startade 1854. År 1857 inköpte den föreningen en egen fastighet, ›Nils Bremers gård, i hörnet Södra Långgatan-Kaggensgatan. Efter att man iordningställt särskilda ordenslokaler kunde kronprins Oscar Fredrik, sedermera Oskar II, inviga S den 10 september 1858. Logens förste ordförandemästare var hovstallmästaren Jacob Wilhelm ›Beijer. Sedan S blivit trångbodd i sin fastighet byggdes nytt vid Larmtorget, och det nya Frimurarhuset invigdes 1878, samtidigt som ›S:t Andreaslogen Gustaf Adolf startade sin verksamhet i byggnaden. Logens högtidsdag firas den 28 januari, på Karldagen. Mer att läsa: Bengt Bengtsson och Tore H:son Holmdahl, S:t Johanneslogen Carl 1858-2008.
BB

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}