KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Sandbäcks Kakelfabrik som framförallt tillverkade kakelugnar startades 1878 av fabrikör A. T. Sandbäck och var belägen på Fabriksgatan mitt emot ›Kalmar Nya Tapetfabrik. Dessa fabriker gav gatan dess namn. Året efter startade ytterligare en fabrik i Kalmar, ›Kalmar Kakelfabrik. Starten av S. var blygsam men efter en större utbyggnad på 1890-talet steg produktionen. En eldsvåda drabbade S. 1902 och vid återbyggnaden utökades lokalerna ytterligare. 1907 installerades nya från Tyskland inköpta maskiner och produktionen var omkring 1910 uppe i närmare 4 000 ugnar per år. Under de bästa åren sysselsattes ca 100 personer. De flesta ugnarna såldes inom Sverige men före 1905, unionsupplösningen, såldes även många till Norge. Fabrikens alster representerade de olika tidernas stilar; 1880-talets rikt dekorerade renässansugnar, efterbildningar av svenskt 1700-tal och senare även jugendstilen. Många av dessa ugnar målades av ›John Sjöstrand. Värmeteknikens utveckling en bit in på 1900-talet försämrade marknaden för kakelugnar och S. vidgade då sitt utbud genom att starta tillverkning av fajans under firmanamnet Kalmarfajans. Man tillverkade spisar, väggkakel, thebordsskivor och i viss omfattning även stora fajanskrukor. Fabriken nedlades vid årsskiftet 1931–1932 sedan den förvärvats av Upsala-Ekeby AB.

BB

sandbacks_kakelungsfabrik.jpg

Sandberg, Herman, 1865–1933, fotograf, född i Kalmar. S blev elev till John ›Dryselius som var den förste fotografen med fotoateljé i Kalmar. Efter tre år sökte sig S till Göteborg för att lära yrket. I början av 1890-talet återvände S till Kalmar för att starta ateljé på Södra Långgatan 26. Senare flyttades den till ett gårdshus på Strömgatan 3. Efter tre decennier som fotograf lade S ner verksamheten i början på 1920-talet. Han var mycket produktiv och en stor samling fotografier finns på Kalmar Läns Museum och i många privata samlingar.
IB

Sandgrens Trätoffelfabrik i Påryd, Karlslunda sn, var under ett par decennier världens största tillverkare av trätofflor. Företaget hade sitt ursprung i en garverirörelse som Petter Sandgren startade 1846. Garveriet låg vid bäcken norr om Karlslunda kyrka i Påryd och övergick till sonen Per Emanuel 1874. Han moderniserade tillverkningen men fick med tiden hårdnande konkurrens av större och rationellare garverier. För att få bättre avsättning för lädret från garveriet inledde han en fabriksmässig tillverkning av trätofflor våren 1906. Alträ till bottnarna köptes från närliggande skogar. Fabriken som tidigt sysselsatte sex man låg nära garveriet. Två av sönerna, Emanuel och Josef, övertog fabriken 1914 som därefter hette Bröderna Sandgrens Trätoffelfabrik AB. Garveriet upphörde ungefär samtidigt. Från 1920 var Emanuel ensam ägare till företaget sedan Josef startat egen lädervarufabrik i samhället. Emanuel Sandgren dog 1946 och sonen Lennart blev då företagets ägare. Under hans ledning inleddes en expansion och ny fabrik byggdes 1960 vid Billsäng i Påryd. I slutet av 1960-talet hade Sandgrens omkring 120 anställda som tillverkade mer än 3 000 par trätofflor vare dag. Då hade också ett dotterbolag börjat tillverkning i Slätafly, Torsås kommun, och ett annat i Vrigstad. Export skedde till alla världsdelar utom Asien. Tretorn i Helsingborg köpte S. 1970 men efter några år började världsmarknaden för trätofflor att vika och det skedde flera ägarbyten och konkurser. Knappt ett decennium efter Tretorns övertagande nedlades S.
GS

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Sankte Eric var en karavell byggd 1560-1564 på ›Björkenäs varv av skeppsbyggmästaren Hogerd Olsson. Hon bestyckades med 41 kanoner och hade 647 mans besättning. S visade sig vara mycket sjöduglig och var Klas Kristersson Horns amiralskepp i den svenska flottan under de mycket segerrika åren 1565–1566. S fick av Erik XIV hedersuppdraget att vid flera tillfällen föra friarbrev över Nordsjön till de kvinnliga regenterna i Skottland och England. S tjänade fram till 1585 då hon togs ur flottan, höggs upp och resterna sänktes i Kalmar medeltida hamn.