KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Se ›Nunnekloster.

Systraströmmen är namnet på vattnet mellan Tullbron och Malmbron. Namn efter det systrakloster, se kloster, som förr låg där Tullbroskolan nu ligger. Efter att det nya fängelset, Cellfängelset, byggts 1852 på ravelinen Prins Carl kom vattnet att kallas Cellviken. På 1930-talet återinfördes namnet S. som det officiella namnet på strömmen.

BB