Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.
Se ›Nunnekloster.

Systraströmmen är namnet på vattnet mellan Tullbron och Malmbron. Namn efter det systrakloster, se kloster, som förr låg där Tullbroskolan nu ligger. Efter att det nya fängelset, Cellfängelset, byggts 1852 på ravelinen Prins Carl kom vattnet att kallas Cellviken. På 1930-talet återinfördes namnet S. som det officiella namnet på strömmen.

BB