KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Saltsjuderi anlades av Daniel von Sydow 1725 på Skäggenäs med importerat berg- eller stensalt som råvara. Detta löstes i sötvatten och indunstades i stora pannor till kramsalt, som bordssalt kallades då. Spår av indunstningsbassänger lär finnas. (?) Tre murade pannor fanns 1731, men S anges redan 1743 vara förfallet och driften upphörde helt 1759.

Detta ord är bara påbörjat. Fyll gärna på med kommentarer och uppgifter!


Salve, efter det latinska hälsningsordet med betydelsen hej, hallå och goddag var ett sommarlovsprogram för barn och ungdom i Sveriges Television som sändes 1997. Handlingen utspelade sig år 1397, och programmet kom till för att uppmärksamma 600-årsjubileet av Kalmarunionen. TV-produktionen var ett samarbete mellan Sveriges Television och ›Kalmar läns museum. Handlingen börjar med att den medeltidsintresserade pojken Nils av misstag råkar resa tillbaka till 1300-talet när han är ute och åker på sin moped. Han är på väg till en medeltidsmarknad i Kalmar, och han ska ringa hem till sin mamma när han är framme. Det har dock blivit något fel på hans mobiltelefon, och på så vis lyckas han resa 600 år tillbaka i tiden. Han hamnar mitt i händelsernas centrum i Kalmar. Allt utspelar sig sedan nedanför Kalmar slott. Programmet sändes i nio veckor, totalt 45 avsnitt, sommaren 1997. Förutom handlingen förekom det också olika tävlingar, med final på fredagarna. En redigerad version, utan tittarmedverkan och tävlingar, gavs året efter ut på video. Salve har även repriserats ett flertal gånger i både Sveriges Telvision och Barnkanalen. Kulisserna som byggdes inför inspelningarna sommaren 1997 återanvändes under flera år till medeltidsbyn ›Salvestaden.
BB

Salvestaden, även Medeltidsstaden Salve, byggdes upp invid E22 strax norr om ›Kalmar Dämme och mitt emot ›Törneby herrgård. Ursprunget var den kulisstad som under ›Unionsjubileet 1997 byggdes intill Kalmar slott varifrån det dagligen sändes ett TV-program för barn och ungdom med namnet ›Salve. Programmet blev en stor succé. Åren 1998–2003 nyttjades Salves kulisser för en Salvestad i enklare form i Kalmarsundsparken. År 2002 beslutade Kalmar kommun efter stor debatt att bygga en permanent Salvestad och valet föll på området norr om Kalmar Dämme. Sommaren 2004 invigdes S och första året användes till stora delar de tidigare kulisserna. Dessa byttes sedan efterhand ut mot riktiga byggnader av medeltida karaktär; ett korsvirkeshus, en smedja, badstuga samt en blida, dvs en kastmaskin. Publiken gavs möjlighet till bl.a. tegelslagning, tenngjutning, bågskytte och matlagning. Verksamheten var unik genom sitt sätt att levandegöra historien för besökarna. Stora delar av personalen har bestått av volontärer som tillsammans med fast anställda historiker och pedagoger har dramatiserat Kalmars medeltida historia. Ett annat sommarlovsprogram, Sommarlov 05, sändes delvis från S. Det stora allmänna intresse som fanns sommaren 1997 hade emellertid svalnat under tiden och i flera år försökte man på olika sätt att attrahera publiken. Hösten 2006 beslutade kommunen att sälja S till en privat aktör och 2007 började Medeltidsstaden i Kalmar AB att driva anläggningen. Bolaget försökte att driva S utan att lyckas och efter några år utan verksamhet såldes byggnaderna för avflyttning hösten 2011. S var länge en politisk het fråga i Kalmar eftersom kommunen lagt ner ca 10 miljoner kronor på projektet.

BB

Sancte Christophers Gille var ett av många gillen i medeltidens Kalmar med köpmän och hantverkare som medlemmar, huvudsakligen män, dock var kvinnor inte uteslutna. Gillena skulle hjälpa gillesbröderna och -systrarna vid sjukdom, fattigdom, i tvister och trångmål. S var ett av de rikaste och mest ansedda från 1300-talet i Kalmar med storköpmän och präster som medlemmar. Minst en gång om året samlades S till gillesdrickning och för att fira sitt skyddshelgon Sancte Christopher, Kristusbäraren, som hade eget altare i ›Bykyrkan. Det religiösa inslaget ledde till gillenas upplösning vid reformationen på Gustav Vasas tid. S hade två gilleshus kallade Lilla och Stora ›Pannerynge. År 1921 återuppstod S med syfte att stödja forskningen kring stadens historia. Med stöd av gillet genomfördes utgrävningar i Gamla stan 1923. S ger ut en skriftserie, Sancte Christophers Gilles Chroenica, som är tillgänglig på ›Stadsbiblioteket och ›Kalmar läns museum med artiklar som rör stadens äldre historia. Gillesstämma hålls på Kristoffer- och Ceciliadagarna.  

christoffergilletl.jpg

Sancte Christoffers gilles sigill 

Sandås är en gammal stadsdel längs Södra vägen mellan järnvägen, Bremerlyckan, Falkenberg och Stensberg. Förlagt på en grusås där utfartsvägen mot väster gått. Platsen för anrika industrier med rötterna i tändsticksbranschen, bl.a. ›Siefvert & Fornander, ›Arenco, ›Norden, ›Gjuteribolaget m.fl. Blandad bebyggelse med flerfamiljshus i 2-4 våningar och en del villor. Här ligger även ›Vasaskolan från 1918, samlingslokalen Lyckhem och Vasakyrkan. Vid Okegatan byggde Bageriföreningen 1921 ett konsumentkooperativt ägt bageri, nu rivet. GM Sandåsbacken, Winters tobaksaffär, mittemot Konsum