KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Sahlsteenska gården på Kaggensgatan 4, Kvarnholmen uppfördes av rådmannen Folke ›Månsson 1657–1660. Vid mitten av 1700-talet ägdes handelsgården av köpmannen Sven ›Sahlsteen. Stenhuset har höga gavlar och en vind med utstickande hissbommar med vilka varor hissades upp till vindsmagasinet. Gårdsmiljön är välbevarad med en 1600-talsportal i huggen kalksten som har flyttats från huvudentrén till gårdssidan. Under byggnaden finns välvda källarrum som byggts om till restaurang. Mer att läsa Manne Hofrén: Kalmar, karolinska borgarhus i sten.
KSH

sahlsteenskal.jpg

Sahlsteenska gården, foto Tommy Håkansson 


Sällskapet ÅM, se ›ÅM, Sällskapet.

Sällskapet Dryaden och Sällskapet Nya Dryaden se Dryaden!

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Saltkompaniet bildades 1641 av stadens borgare med landshövdingen Conrad Falkenberg i spetsen och anskaffade eget fartyg för att från Spanien och Portugal utan mellanhänder importera det viktiga saltet. Först tio år senare kunde det första fartyget lämna Kalmar för en saltresa. Landshövding var då Gabriel Gyllenanckar och efter hans död 1657 upplöstes S.
BB