KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

S:ta Gertruds kyrka vid medeltidsstadens norra utfart, nära vad som idag är korsningen Esplanaden-Norra vägen, fanns före 1400-talets mitt. I den medeltida Tänkeboken nämns "Sancta gertrude kyrkio", då prästen fått ett boställe i donation. År 1482 framgår det att kyrkan ägde mark vid Söderportsgatan. S anses ha tillhört Kalmars landsförsamling. Den ursprungliga kyrkogården användes ännu i slutet av 1800-talet för dem som inte hade råd att köpa annan gravplats. Tankar om S som ett rundtorn, en kastal eller en medeltida rundkyrka har inte kunnat bevisas. Sankta Gertrud är de resandes skyddshelgon. Kyrkan gjorde säkert liksom >S:t Göran och >Helgeandshuset tjänst som "rum för resande", vandringsmän och köpmän.
BMH


Sack, Carl Philip von, landshövding 1656–1661, var tidigare ståthållare i Riga. S verkade för att det i den nya staden på Kvarnholmen skulle byggas en domkyrka, ett arbete som påbörjades 1660. S såg till att 400 daler silvermynt av saltlicensmedel fick disponeras till löner.

Säfströmska gården, se ›Berga Kapellgård.

Saga-biografen, Södra vägen 12 är landets äldsta i bruk varande etablissemang. S kan ses som en fortsättning på biografen Göta, en filial till Handelsbolaget Kristianstads Biografteater som öppnade i ett gårdshus 1906 i Papenhagens trädgård. Då drevs projektorn med ett eget elverk, eftersom kommunal strömförsörjning inte ordnades förrän 1908. 1911 tog källarmästare T Hansen över biografen Göta och gav den senare namnet Biorama. Den nuvarande biosalongen byggdes år 1912. Efter 15 år övertog Carl ›Albien bion och blev Kalmars biokung. Vid en renovering 1933 utförde konstnären Vicke Lindstrand väggmålningar med filmmotiv, som ännu finns kvar och Edward Hald komponerade takarmaturen Vintergatan. 1939 ändrades namnet Biorama till Saga för att få plats på den nya neonskylten. Carl Albien sålde bion 1972 och den renoverades åter 1983 av den nye biokungen, Ove Sjöros, som startade Biostaden 1995. Vid renovering 1997 återställdes Vicke Lindstrands målningar  liksom Edward Halds belysningsarmaturer.

GM

sagabiografenl.jpg

Saga-biografen 

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}