KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

S:t Sigfrids källa, belägen i Källebäcksmåla i norra kanten av Mortorps församling på gränsen till S:t Sigfrids församling. På 1000-talet vandrade Sankt Sigfrid enligt folksägnen från Loverslund längs Hagbyån, förbi Arby och vidare den gamla åsvägen mot nordost förbi Mortorp med Växjö som mål. Det finns en levande muntlig tradition att källan, som bryter fram på åsens nordsluttning, är densamma i vilken Sankt Sigfrid döpte en liten skara av vårt folk.
BB

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

S:ta Birgittas kyrka i Gamla stan omnämns i äldre handlingar första gången 1444. Då inga uppgifter finns om att en ny kyrka skulle uppförts under 1500-talet eller 1600-talet första årtionde förutsätter man att S är identisk med Lilla Kyrkan. Under 1600-talet fanns två kyrkor i gamla staden, ›Bykyrkan och Lilla kyrkan. Båda blev skadade 1611 under ›Kalmarkriget då danskarna intog staden. Efter freden 1613 blev Lilla kyrkan den först återställda, 1614-1616, eftersom den var minst skadad. Lilla kyrkan uppläts 1628 till den tyska församlingen i staden som gav den namnet Tyska kyrkan. På Erik Dahlbergs bild från 1645 av Gamla stan visas en tämligen stor byggnad med rektangulär grundplan och sadeltak vilken antas vara Lilla kyrkan. Byggnaden har två stora rundbågade fönster på södra sidan och ett på den östra gaveln samt däröver ett runt fönster. På takets mitt reser sig en hög spetsig spira. Byggnaden har i sin helhet en kyrklig karaktär. Den bör ha legat vid torget eller i närheten av Västerport. Efter branden 1647 användes Lilla kyrkan till magasin och vedupplag. Den revs i samband med stadens förflyttning till Kvarnholmen och rivningsmassorna användes vid byggandet av  ›Kalmar fästning.

SHm

Sankta Birgittas kyrka, Villagatan 2 i Berga, ritad av arkitekt Ove Hidemark, invigdes 1975. Kyrkan har namn efter den heliga Birgitta, ett svenskt helgon som levde på 1300-talet. Kyrkans namn anknyter till >Sankta Britas kyrka i det medeltida Kalmar. Initiativtagare till kyrkbygget var Berga småkyrkostiftelse som även bidrog med medel till den av Kalmar församling bekostade kyrkan. S är sedan 1989 församlingskyrka för Sankta Birgitta församling. Kyrkan är murad i brunrött tegel och för tanken till en väldig borg. Från entrén i väster går man rakt in i kyrkorummet och möts av altaret framför en bred och hög fönsteröppning högt upp på österväggen. Den glasade söderväggen ger kontakt med mark och grönska. Kyrkorummets golv är en mosaik av olikfärgade stenar.Birgittanunnornas huvuddok, ett kors i en cirkel, återkommer på flera ställen i rummet. Det fristående altaret är en kraftfull kub, ritad av professor Olle Nyman. På korväggen bakom altaret hänger en textil, ritad av konstnär Pär Andersson som även har utfört vägg- och takmålningar. Församlingssalen heter Ulfåsasalen och är en lättare konstruktion i trä och glas. På samma tomt ligger en klockstapel och >Berga Kapellgård, förr Säfströmska gårdens huvudbyggnad.

TM

birgittakyrkan.jpg

S:ta Birgittas kyrka. Foto GM