KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Sankt Erik, bastion, byggdes mellan 1561 och 1569 som en av planerade fyra nya bastioner utanför den medeltida stadsmuren på order av Erik XIV. Kalmar slott och stad var då landets viktigaste fäste i sydost. Det nya försvarssystemet byggdes efter italienskt mönster. I stället för de gamla runda murtornen byggdes spetsiga konstruktioner. Endast tre bastioner uppfördes. De kompletterades med några blockhus utanför muren i timmer och jord som kallades "förlorade", dvs. provisoriska. Bastionerna förstärkte den medeltida stadsmuren och omgavs av tio meter breda och troligen vattenfyllda vallgravar. De tjocka jordvallarna skulle stå emot den tidens kraftigaste kanoner. Från valv i två våningar inne i bastionen kunde egna artilleripjäser beskjuta området strax utanför murarna. Arbetena utfördes som dagsverken och av lejda arbetare, nästan uteslutande kvinnor. B raserades och blev till en jordkulle, som 1883 bebyggdes med ›Villa Skansen. 1933-1934 gjordes en utgrävning och renovering. Murarna byggdes därefter på till sitt nuvarande utseende och vallgravarna återställdes delvis.
BMH

sankt_erikl.jpg

Bastionen Sankt Erik vid Söderportsgatan, foto GM