KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

S:t Johanneslogen Carl är en frimurarloge som tillhör Svenska Frimurare Orden med verksamhet i ›Frimurarhuset. Av frimurarordens 10 allmänna grader arbetar S i graderna 1-3. S har sitt ursprung i ›Calmar Frimurareförening som startade 1854. År 1857 inköpte den föreningen en egen fastighet, ›Nils Bremers gård, i hörnet Södra Långgatan-Kaggensgatan. Efter att man iordningställt särskilda ordenslokaler kunde kronprins Oscar Fredrik, sedermera Oskar II, inviga S den 10 september 1858. Logens förste ordförandemästare var hovstallmästaren Jacob Wilhelm ›Beijer. Sedan S blivit trångbodd i sin fastighet byggdes nytt vid Larmtorget, och det nya Frimurarhuset invigdes 1878, samtidigt som ›S:t Andreaslogen Gustaf Adolf startade sin verksamhet i byggnaden. Logens högtidsdag firas den 28 januari, på Karldagen. Mer att läsa: Bengt Bengtsson och Tore H:son Holmdahl, S:t Johanneslogen Carl 1858-2008.
BB