KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

S:t Andreaslogen Gustaf Adolf är en frimurarloge som tillhör Svenska Frimurare Orden med verksamhet i ›Frimurarhuset. Av frimurarordens 10 allmänna grader arbetar S i graderna 4-6 och verkar som en fortsättning på ›S:t Johanneslogen Carl i Kalmar. S invigdes den 14 september 1878 i det då nybyggda ›Frimurarhuset vid Larmtorget. Dess förste ordförandemästare var Carl ›Hasselquist. Regementspastor Valerius ›Olsson intar en särställning i logens historia genom att han under 36 år ledde dess verksamhet. År 1928 fick S större och modernare logelokaler genom att Frimurarhuset fick en större tillbyggnad. Logens årliga högtidsdag firas den 6 november, på Gustav Adolfs-dagen. Mer att läsa: Bo Magnusson, S:t Andreas Logen Gustaf Adolf 1878-1978.
BB