KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

S:t Andreaslogen Gustaf Adolf är en frimurarloge som tillhör Svenska Frimurare Orden med verksamhet i ›Frimurarhuset. Av frimurarordens 10 allmänna grader arbetar S i graderna 4-6 och verkar som en fortsättning på ›S:t Johanneslogen Carl i Kalmar. S invigdes den 14 september 1878 i det då nybyggda ›Frimurarhuset vid Larmtorget. Dess förste ordförandemästare var Carl ›Hasselquist. Regementspastor Valerius ›Olsson intar en särställning i logens historia genom att han under 36 år ledde dess verksamhet. År 1928 fick S större och modernare logelokaler genom att Frimurarhuset fick en större tillbyggnad. Logens årliga högtidsdag firas den 6 november, på Gustav Adolfs-dagen. Mer att läsa: Bo Magnusson, S:t Andreas Logen Gustaf Adolf 1878-1978.
BB

Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.

christoffergilletl.jpg

S:t Christoffers gille 

Sankt Erik, bastion, byggdes mellan 1561 och 1569 som en av planerade fyra nya bastioner utanför den medeltida stadsmuren på order av Erik XIV. Kalmar slott och stad var då landets viktigaste fäste i sydost. Det nya försvarssystemet byggdes efter italienskt mönster. I stället för de gamla runda murtornen byggdes spetsiga konstruktioner. Endast tre bastioner uppfördes. De kompletterades med några blockhus utanför muren i timmer och jord som kallades "förlorade", dvs. provisoriska. Bastionerna förstärkte den medeltida stadsmuren och omgavs av tio meter breda och troligen vattenfyllda vallgravar. De tjocka jordvallarna skulle stå emot den tidens kraftigaste kanoner. Från valv i två våningar inne i bastionen kunde egna artilleripjäser beskjuta området strax utanför murarna. Arbetena utfördes som dagsverken och av lejda arbetare, nästan uteslutande kvinnor. B raserades och blev till en jordkulle, som 1883 bebyggdes med ›Villa Skansen. 1933-1934 gjordes en utgrävning och renovering. Murarna byggdes därefter på till sitt nuvarande utseende och vallgravarna återställdes delvis.
BMH

sankt_erikl.jpg

Bastionen Sankt Erik vid Söderportsgatan, foto GM


Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}