KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Ryssby Tändsticksfabrik anlades av Reinhold Emanuel Öberg 1872 invid ›Knapegården, Ryssby sn. Ett försök att bilda ett bolag misslyckades men tillverkning kom trots detta igång. Redan året därpå brann fabriken ner och därmed upphörde tillverkningen för alltid.
BB
Se ›Snärjebäcken.

Ryssbylund är Ryssby sockens största jordegendom som uppstod när Kronan i mitten av 1600-talet som säteri gav två gårdar i byn Ryssby till överstelöjtnanten Abraham Cronhjort. Denne var en äventyrare, som under kriget i Polen förskingrat medel från den svenska armén och riskerade dödsstraff. Som uppskattad militär undgick han att bli avrättad och klarade sig undan med 1000 daler i böter. R var sedan i släkten Cronhjorts ägo fram till 1769. År 1803 inleddes en ny era då förre landshövdingen i Blekinge Claes Jacob Raab förvärvade R. Under släkten Raabs ägarskap, som slutade 1856, inleddes en expansionsperiod då R utvidgades genom förvärv av Mossberga, merparten av gårdarna i byn Ryssby, del av Hultsby, Sjöhult och andra gårdar. År 1856 övertogs R av den siste Raabs svärson agronom Hjalmar Kylberg. Denne inrättade en privat jordbruksskola på R. Skolan upphörde i och med att R 1871 såldes till baron Adolf Fredrik Rappe på Strömsrum i Ålems socken. Under släkten Rappes tid utvidgades R ytterligare genom förvärv av bl.a. gården Mossen i Åby socken. Släkten Rappe innehade R fram till 1986 då släktingarna Fredrik och Eva Terling övertog godset.
IA

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.