KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Rinkabyholm är en tätort 8 km söder om Kalmar med 1 875 invånare (2010) i Dörby och Hossmo socknar. R var från början ett stationssamhälle vid den gamla landsvägen och har vuxit ut till en villaförort. I R finns församlingshem med gudstjänstlokal, livsmedelsbutik, daghem, förskola, skola för årskurs 1-6 med biblioteksfilial, Folkets Hus, bensinstation, gatukök och pizzeria, idrottsplatsen Rinkabyvallen och scoutstuga. En symbol för R är den drygt 500 år gamla Kungseken invid skolan. R ligger på en höjd i det annars låglänta kustlandskapet, i vars västra kant tre stenåldersboplatser lokaliserats. I R låg under 1800-talet ›Piparekrogen med runt 200 besökande hästskjutsar dagligen. Tätorten expanderade i samband med att ›Kalmar–Torsås järnväg invigdes 1897. Välbeställda Kalmarbor valde att på denna plats bygga sommarvillor. Efter påtryckningar från dessa sommargäster fick R järnvägsstation 1918, vilket snabbt ökade bebyggelsen. När järnvägen lades ner blev banvallen cykelväg till Kalmar och kallas numera Ångloksleden. Stationsbyggnaden finns ännu bevarad.

Rinkabyvallen, se ›Hossmo BK.

Riskvarnen kallas den byggnad som ligger på Skeppsbrogatan 53-55 närmast öster om >Ångkvarnen. R. byggdes 1906-1907 i fyra våningar som stärkelsefabrik med ris och vete som råvara. Redan 1911-1912 kompletterades R. med en byggnad i sju våningar med fasad mot Kalmarsund. Där förädlades ris och havre till ris- resp. havregryn. Verksamheten upphörde 1957. Kalmar kommun förvärvade båda byggnaderna och lät bygga om dem till kontor för kommunala förvaltningar m.m. år 1972.
GM

  riskvarnenrakl.jpg

 

Riskvarnen, Skeppsbrogatan 53-55, foto GM


Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

Rockneby är en tätort i Ryssby socken 15 km norr om Kalmar med 950 invånare (2006). I R finns ›Ryssby kyrka, församlingshem, äldreboende, förskola och skola med låg- och mellanstadium, livsmedelsbutik, Folkets Hus, idrottsplats, bensinstationer, hembygdsgården ›Skansen, marknadsplatsen Skjutshagen, brandstation och några mindre företag. Fornlämningar finns från sten-, brons- och järnåldern. Runt Ryssby kyrka växte byar och storgårdar upp från omkring 1100. Under Kalmarkrigets början 1611 gick frontlinjen vid kyrkan och Karl IX lät bygga en skans men tvingades retirera därifrån. Den låg troligen där hembygdsgården Skansen nu ligger. Tingshus, gästgiveri och skolor tillkom så småningom förutom malmbebyggelse med bl.a. hantverkare. Rockneby marknad återkommer årligen. R blev 1897 stationssamhälle och växte snabbt med fotograf, mejeri, bryggeri, stenhuggeri m.m. Ortnamnet Rockneby (1312 Rocnaby) innehåller en form av dialektalt 'råcken', 'låg sammanhängande ås' och by 'gård'.
GM