KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Riksbankshuset, Södra Långgatan 2, uppfördes 1898–1902. Arkitekt var Aron Johansson, som är mest känd för att ha skapat Gamla riksdagshuset i Stockholm. På platsen låg tidigare ›Kommendanthuset. Huset är byggt i monumental jugendbarock med ett magnifikt klocktorn. Fasadens ornamentik är rikt skulpterad i sandsten, kalksten och konststen. Huset byggdes åt Riksbanken med lokaler för post, telegraf, telefon och med en direktörsvåning. Invändigt blev det radikalt ombyggt när Sveriges första AXE-växel placerades där 1978. AXE var Ericssons datorstyrda telefonväxlar uppbyggda av utbytbara moduler. R byggdes till åt söder 1956-1958 och 1966 mot Ölandsgatan, där det på 1930-talet planerades ett nytt posthus. Huset är ombyggt till kontor.
KSH

riksbankshuset.jpg  

Riksbankshuset i hörnet Västra Vallgatan - Södra Långgatan, foto GM 

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Riksbjörken kallas den björk, en Ornäsbjörk, som står söder om Byttan och strax väster om musikpaviljongen i ›Stadsparken. På åtskilliga platser i Sverige har andra Ornäsbjörkar planterats och genom att jämföra dessa olika björkars lövsprickning skall man kunna få en viss jämförande indikation på när våren har kommit till orten. Dessa björkar är sticklingar av en enda individ.
BB

Riksbyggen, egentligen Svenska Riksbyggen, konstituerades i Stockholm 6 nov 1940 av byggfackförbunden och skulle arbeta på kooperativ grund, projektera och förvalta bostäder. I Kalmar bildade R bostadsrättsföreningen Kalmarhus nr 1 den 26 juni 1941, som uppförde flerbostadshus på Ståthållargatan 34-36. År 1943 tillkom Riksbyggens lokalförening i Kalmar. Den skulle vara ett samlande och förvaltande organ för alla bostadsrättsföreningar inom R i Kalmar, 33 till antalet med ca 3 200 lägenheter i flerbostadshus (2009). I Lindsdal har även uppförts tre grupper med 121 småhus. Lokalföreningen spred efter hand sin verksamhet till Nybro, Karlskrona, Karlshamn, Ronneby och Växjö. År 1996 inrättades ett regionkontor i Kalmar för byggande och förvaltning inom Kalmar, Kronobergs och Blekinge län. Bland uppmärksammade projekt producerade av R märks flerbostadshus i kvarteret Havsörn, Bergavik, samt en stadsförnyelse i kvarteret Bagaren på Kvarnholmen.
GM

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}