KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Rhotovius, Jonas Birgeri, ›superintendent i Kalmar 1619–1626, tidigare kyrkoherde i Angelstad. R hade goda relationer med statsmakten tack vare  sin bakgrund som lärare och studiekamrat med rikskanslern Axel Oxenstierna. Deras flitiga brevväxling ger värdefull information om brevvännerna och deras tankar. Inte sällan innehåller breven från Kalmar underdåniga böner om bistånd till den hårt drabbade landsdelen. Någon lätt uppgift väntade inte R i den genom kriget helt förödda Kalmarregionen. R satsade på prästernas fortbildning, utvecklade den medeltida skolan i Kalmar samt tog initiativ till att boktryckaren Christopher ›Günther etablerade sig i Kalmar. R:s viktigaste insats blev den kyrkostadga för Kalmar som han utgav omkring 1620 och som definierade prästernas uppgifter, innehållande både anvisningar, förmaningar och goda råd för ämbetsutövningen. Mer att läsa: Göransson, Carl Ernst, Superintendenten Jonas Rhotovius och Kalmar skola, Kalmar 1924.

JW

Riddare Templet S:t Johannes är en lokal sammanslutning, kallad tempel, som tillhör Tempel Riddare Orden, ett helnyktert ordenssällskap som vilar på kristen grund. R har södra Kalmar län och Öland som upptagningsområde och bildades 27 augusti 1893. Det var då det femte tempel som bildades i Sverige och är idag det näst äldsta. Den första tiden sammanträdde man i IOGT-lokalen på Strömgatan, men redan 1896 inköptes egen lokal, på Södra Malmgatan, som byggdes till. När stadsdelen ›Malmen skulle exploateras för förvaltningsbyggnader åt polis och länsstyrelse i slutet av 1960-talet exproprierades fastigheten. Som ersättning köptes den s k Möllamästarens fastighet på Storgatan 57. Efter ombyggnad kunde de nya lokalerna invigas 1970.
BB

Ridklubben Udden startades 1978 och bedriver hästsport i olika former från utbildning i sin ridskola till deltagande i och arrangemang av tävlingar. I Törnerum, norr om Rockneby,  ligger klubbens ridhus, stallar, uteridbanor och  terrängridbanor. Klubben har tävlingsryttare i dressyr, hoppning, fälttävlan, körning och dressyr för funktionshindrade på såväl ponny som häst. U har deltagit med ekipage vid VM i körning. Klubbens mest framgångsrika representant  är Linda Algotsson, som deltagit i fälttävlan i OS 1996, 2004 och 2008 och har vunnit flera SM och EM.

GM

Rifa, namnet ursprungligen från Radioindustrins Fabriksaktiebolag, grundat 1941 och från 1947 helägt av Ericsson, startade 1961 verksamhet i Kalmar. R försåg elektronikindustrin med komponenter, i Kalmar huvudsakligen kondensatorer av olika slag. Företaget var världsledande när det gällde sådana med metalliserat papper. 97 miljoner kondensatorer tillverkades år 1981 i maskiner, som konstruerats och byggts inom R. På grund av lönsamhetsproblem såldes R år 1988 till ett finskt företag, EVOX, som då bildade EVOX-Rifa. Dålig lönsamhet ledde till att fabriken stängdes 2005, fastigheten såldes och verksamheten var helt avvecklad 2008. År 1964 flyttade R in i en nybyggd fabrik på Perstorpsvägen. Denna fördubblades 1971 och senare tillkom ett laboratorium. År 1983 var R det största industriföretaget i Kalmar med 800 personer anställda, varav 65% var kvinnor. Personalen drev en omfattande idrottsverksamhet och en konstklubb.

JKs

rifa2l.jpg

Huvudentren till Rifa 

 

Rikets Sal ligger på Skräddaretorpsvägen 2 i Djurängen och är en kyrksal tillhörig Jehovas Vittnen. Den byggdes av församlingsmedlemmarna själva under en midsommarhelg på 1980-talet.