KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

repslagerier försåg varv och skepp med tågvirke. En tidig repslagare var Nils Joensson Höök, som avlade borgared 1667 och han ägde år 1681 halva tomten nr 4 i det kvarter som efter honom fått namnet  Repslagaren. Ytterligare fyra repslagare har bott i kvarteret. Vid Amiralitetsvarvet Holmen på Varvsholmen nämns 1687 att det fanns repslagare anställda. År 1861 redovisar lantmätaren Magnét en repslagarbana vid Norra Vallgatan. John Sjöstrand avbildar på en teckning Pjerraus repslagarbana vid Norra Långgatan intill bastion Carolus Philippus. Mestertons repslagarbana fanns 1860 vid Preussarvallen på Kvarnholmens södra sida i Ölandsgatans förlängning mot Gamla Varmbadhuset. Senare flyttade K J Sörensen denna repslagarbana till Skansjorden invid skjutbanan i Kalmarsundsparken. Gustaf W Fagerberg ville överta arrendet men uppförde en ny bana 1915 på västra delen av Kullö. Den avvecklades 1944.

GM

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

Revsudden, Ryssby socken, är en tätbebyggelse med både fritidshus och permanentbostäder på Skäggenäshalvöns östra spets, där avståndet till Öland är som kortast. Här fanns ›Skäggenäs lotsstation och fyr. R var färjeställe till Stora Rör på Öland och lotsarna hade fram till 1726 privilegium på färjetrafiken. Då övergick denna ensamrätt till ägaren av Björnö. För resenärerna fanns då även en gästgivaregård på R. Under senare delen av 1800-talet tynade färjetrafiken bort och återupptogs inte förrän 1957 för att få ett tvärt slut 1972 då Ölandsbron öppnades. På 1950-talet byggdes en fiskehamn, som har blivit småbåtshamn. På 1950- och 1960-talen fanns på hamnområdet en festplats med utedansbana som återuppbyggdes 2011.

IA

Rex, biograf, se ›Röda Kvarn.