KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Se Cellgraven.

Rävspelet kallas det gröna området söder om Fredriksskans idrottsplats och norr om Fredriksskanskanalen. Enligt traditionen har platsen fått sitt namn när träden var nyplanterade och såg ut som pinnar, närmast att jämföra med sällskapsspelet rävspel. Under Hantverksmässan 1947 fanns här en servering som via en gångbro var förbunden med Kanalgatan.
BB

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Rederi AB Norrström startades 1927 i Stockholm av Ivan ›Jeansson tillsammans med fadern Hugo ›Jeansson. Ivan Jeansson var brorson till John ›Jeansson, VD för Ångbåts AB ›Kalmarsund, och syssling med Harald Jeansson, ägare till Rederi AB Kjell. År 1939 flyttade Ivan Jeansson till Kalmar men fartygens hemort kvarstod i Stockholm till 1947. Kontoret inreddes i faderns fastighet på Storgatan 57, men flyttade senare till en f.d. lotsbostad på Östra Vallgatan 7. I rederiet ingick fyra fartyg, S/S Sandar, S/S Windar, S/S Stellar och M/S Birgitta. Två fartyg såldes 1954 och året efter skrotades det tredje. År 1955 avled Ivan Jeansson och rederiet övertogs av hustrun Ewy. Det fjärde fartyget gick på grund 1956 och skadorna blev omfattande. Hon skrotades året efter och rederiet upphörde.
IB

Regeringen, bastion uppkallad efter den förmyndarregering som ledde landet 1660-1672 tills Karl XI blev myndig. R ligger i sydöstra hörnet av Kvarnholmen. Skjutriktning var ut mot Kalmarsund. Sannolikt påbörjades bygget av R under 1670-talet och var klart 1683. R finns bevarad och restaurerades på 1930-talet som nödhjälpsarbete. På bastionen låg 1871-1931 ›Kalmar Lotsstation, som senare flyttades till ›Tjärhovet. Inom bastionen ligger ›Gamla varmbadhuset.
SHm

regeringenl.jpg

Bastionen Regeringen, foto GM